Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Kim Liên

Thứ bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2019 | 14:41
Share

39 Shares

I. BAN GIÁM HIỆU

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hiền

 Hiệu trưởng

2

Nguyễn Xuân Lâm

Phó Hiệu trưởng

3

Hà Thị Phương Anh

Phó Hiệu trưởng

 

II. TỔ TOÁN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Hải Anh

Tổ trưởng chuyên môn

2

Trần Tuấn Hùng

GV Toán

3

Trần Mạnh Quyền

GV Toán

4

Phùng Thị Yến

GV Toán

5

Hà Thị Việt Phương

GV Toán

6

Cao Hoài Nhơn

GV Toán

7

Nguyễn Văn Vịnh

GV Toán

8

Phạm Văn Hoằng

GV Toán

9

Trần Thị Thu Phương

GV Toán

10

Vũ Thị Ninh

GV Toán

11

Nguyễn Thị Lưu Luyến

GV Toán

12

Trần Thị Ngọc

GV Toán

13

Ng Thị Nam Hải

GV Toán

14

Nguyễn  Thị Hương

GV Toán

15

Nguyễn Thị Hiền

GV Toán

16

Dương Hồng Hạnh

GV Tin

17

Hà Thị Hồng Hạnh

GV Tin

18

Vũ  Thị Việt Nga

GV Tin

19

Nguyễn  Thị  Hoa

GV Tin

20

Từ Thu Nga

GV Tin

 

III. TỔ LÝ – KỸ THUẬT

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Tuấn

Tổ trưởng chuyên môn

2

Nguyễn Thị Bích Loan

GV Lý

3

Ngô Thị Ánh Tuyết

GV Lý

4

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

GV Lý

5

Nguyễn Thị Hồng Tâm

GV Lý

6

Trần Thị Loan

GV Lý

7

Thành Thu Hằng

GV Lý

8

Vũ An Giang

GV Lý

9

Trần Thị Kim Ngân

GV Lý

10

Nguyễn Hữu Phú

GV KTCN

11

Doãn Thị Phương Đông

GV KTCN

12

Nguyễn Minh Xuyến

GV KTCN

 

IV. TỔ HÓA-SINH

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Thị Bích Ngân

Tổ trưởng chuyên môn

2

Nguyễn Thị Lài

GV sinh

3

Tạ Minh Lương

GV Sinh

4

Nguyễn Thị Hồng

GV Sinh

5

Đỗ Mai Hiên

GV Sinh

6

Vũ Đình Lâm

GV Sinh

7

Hoàng Thị Dung

GV Hoá

8

Bùi Thu Thuỷ

GV Hoá

9

Trần Mạnh Cường

GV Hoá

10

Hoàng Thị Thúy Nga

GV Hoá

11

Trương  Thanh  Vương

GV Hoá

12

Tống Thị Thu Thương

GV Hoá

13

Ngô Hồng Tuyên

GV Hoá

14

Vũ Thị Phương Nga

GV Hoá

 

V. TỔ VĂN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Đặng  Phương  Thoa

Tổ trưởng chuyên môn

2

Nguyễn Thị Nhàn

GV Văn

3

Nguyễn Thị Băng Tú

GV Văn

4

Tạ Việt Anh

GV Văn

5

Nguyễn Thị Hà

GV Văn

6

Đàm Thị Hải Yến

GV Văn

7

Nguyễn Thị Thu Huyền

GV Văn

8

Trần Lệ Huyền

GV Văn

9

Phạm  Thị  Thu

GV Văn

10

Đặng Thị Thanh Ngân

GV Văn

11

Phạm Thị Phương Nhung

GV Văn

12

Lại Thị Phương Mai

GV Văn

13

Dương Thị Tuyết

GV Văn

14

Nguyễn Thị Hồng Thăng

GV Văn

 

VI. TỔ NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Thị Thuỳ Dương

Tổ trưởng chuyên môn

2

Chu Thị Phương Hoa

GV NN

3

Trần Tuyết Mai

GV NN

4

Đặng Thị Minh Hoà

GV NN

5

Phan Hoài Trang

GV NN

6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

GV NN

7

Hoàng Hà Phương

GV NN

8

Phạm Thị Thu Mai

GV NN

9

Nguyên Thị Diệu Linh

GV NN

10

Nguyễn Thúy Vân

GV NN

11

Lê Thị Thu Hằng

GV NN

12

Trần Phương Chi

GV NN

13

Nguyễn Thị Thu Hòa

GV NN

14

Phạm Xuân Hiếu

GV TD

15

Vũ Thế Trường

GV TD

16

Lê Tuấn Anh

GV TD

17

Nguyễn Quang Ngọc

GV TD

18

Phạm  Thị  Hiền

GV TD

19

Đỗ Văn Phong

GV TD

 

VII. TỔ SỬ - ĐỊA – GDCD

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Đặng Ngọc Tú

Tổ trưởng chuyên môn

2

Mai Thị Kim Chi

GV Sử

3

Ngô Thị Phương

GV Sử

4

Nguyễn Minh Phương

GV Sử

5

Nguyễn Thị Dung

GV Địa

6

Trần Thị Trâm

GV Địa

7

Lê Thị Ngân

GV Địa

8

Lại Việt Phương

GV Địa

9

Trần Thị Quyến

GV GDCD

10

Chử Lưu Thị Dung

GV GDCD

11

Trịnh  Thị  Hoa

GV GDCD

 

VIII. TỔ VĂN PHÒNG

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hoa

Tổ trưởng chuyên môn

2

Lăng Thị  Đoan  Trang

Ytế

3

Chử Thu Huyền

Thủ quỹ

4

Nguyễn Thi Xuân Hòa

Thiết bị TN

5

Hoàng Mỹ Hạnh

NVVP

6

Lê Tấn Linh

Bảo vệ

7

Chu Minh Hïng

Bảo vệ

8

Nguyễn Đức Trung

Bảo vệ

9

Nguyễn Văn Hùng

Bảo vệ

10

Phạm Thị Hằng

Lao công

 

Tin nóng

Ý kiến bạn đọc