Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trường THPT Kim Liên

Thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024 | 15:41
Share

39 Shares

Trường THPT Kim Liên thông báo quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của nhà trường.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

/data/data/files/TRUO%cc%88NG%20THPT%20KIM%20LIE%cc%82N.pdf

Ý kiến bạn đọc