Thông báo tạm hoãn lịch tư vấn tuyển sinh và kiểm tra Tiếng Anh học sinh lớp 10 Liên kết quốc tế

Thứ hai, ngày 12 tháng 7 năm 2021 | 23:9
Share

39 Shares

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu Trường THPT Kim Liên thông báo tạm hoãn lịch tư vấn tuyển sinh cho toàn thể PHHS khối 10 và lịch kiểm tra Tiếng Anh cho học sinh lớp 10 Liên kết quốc tế đến khi có thông báo mới.

                                                                                                   Ban giám hiệu

Ý kiến bạn đọc